Hoofdstuk 1. De zeven grondbeginselen van het Rode Kruis

Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons betekenen deze grondbeginselen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden, en dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet terzake doen.

De zeven grondbeginselen zijn:

  1. Mensenlievendheid
  2. Onpartijdigheid
  3. Neutraliteit
  4. Onafhankelijkheid
  5. Vrijwilligheid
  6. Eenheid
  7. Algemeenheid

Je kunt er hier meer over lezen.