CHA2DS2VAsc-score

Wat: geeft een indruk van het risico op trombo-embolische events 
Bij wie: mensen met boezemfibrilleren
Waarom: om te beoordelen of therapie met antistolling aangewezen is. Bij een hogere score wegen de voordelen van antistolling op tegen de nadelen (bloedingsrisico)

Gebaseerd op de publicatie van Lip et al. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the euro heart survey on atrial fibrillation. Chest. 2010 Feb 137(2):263-72 [Link]