Ons Verhaal

Wie kent het niet: je komt als nieuwe co op een afdeling, waar je waarschijnlijk 4 tot 6 weken zal rondhangen, en er wordt van je verwacht alle belangrijke en relevante kennis je eigen te maken, binnen die tijd. Hoe je dat doet, is aan jezelf. Of je begint aan een nieuw vak in de bachelor. Als gemotiveerde student koop je een leerboek als voorbereiding, waarna het aan het einde van je coschap of vak geen verrassing is als het boek nog praktisch in de folie zit.  

Tijdens onze vroege coschappen hebben we het zelf ervaren en in de late coschappen zagen we het keer op keer opnieuw gebeuren. 

Zo raakte Ali, mede-oprichter van VGT Cursus, tijdens zijn keuzocoschap bij de cardiologie aan de praat met de nieuwe ‘co’. Ze deed haar cardiologiestage als verplicht onderdeel van het coschap beschouwend. Wellicht iets te bescheiden, gaf ze aan dat haar cardiologiekennis zo ver reikt als het weten wat een depolarisatiegolf is. Tijdens de lunch besprak hij met haar de belangrijkste dingen die ze moest weten: hoe gebruik je de CHADSVASc-score ook alweer, hoe zit dat met troponinebepalingen, en wat moet je weten over diuretica. En ‘dit is typisch iets wat ze vragen aan coassistenten’. Op de werkplek printte hij voor haar de belangrijkste richtlijnen van het ziekenhuis. De ‘gouden info’ omcirkelde hij blauw.

Bashar, ook mede-oprichter van VGT Cursus, had soortgelijke ervaringen als semi-arts bij de dermatologie. Bij iedere nieuwe lading co’s, kwamen telkens dezelfde vragen en onduidelijkheden naar voren. Hij ging aan de slag om het co-onderwijs anders in te richten. Niet een lang praatje over een zeldzaam ziektebeeld, nee, hij richtte zich juist telkens op de veelgestelde vragen en de meest relevante kennis voor de co’s. Als co is het immers een stuk leerzamer om mogelijke melanomen te leren herkennen, basisdermatologisch onderzoek uit te kunnen voeren of psoriasis te kunnen behandelen, dan om te horen (en te vergeten) wat een dermatofibromasarcoma protuberans inhoudt. 

Dat kan anders, besloten wij. Als VGT-docenten wakkerde het ons docentenimpuls aan. Zoals we onze VGT-cursisten graag ‘aha’-momenten geven, zo gaven deze onderwijsmomenten ons een ‘aha’-moment. Wat als we, precies in de stijl van die lunch en dat co-onderwijs, voor elk klinisch vakgebied, een leerbron aanbieden – specifiek gericht op de belangrijkste kennis voor de co en de student? En dan interactief, met vragen én visuele uitleg? 

Onze hoofdredacteur, dat werd Bernd. Een rasechte, spontane Zeeuw met een indrukwekkend cv. Samen met hem verzamelden we een team van inmiddels meer dan 30 redacteurs – gepassioneerde co’s en semi’s van over heel Nederland, die vragen én uitleg maakten. We vroegen Daan Janssen, huisillustrator bij VGT Cursus, aan boord van ons schip om illustraties te maken. Meer dan 25 aios en medisch specialisten beoordeelden enthousiast onze vragen.

En nu, een klein jaar later, is er land in zicht. Geneeskundevragen.nl is geboren. Wie we zijn? Wij zijn die ervaren student, die met jou de gouden info deelt. Zodat jij goed beslagen ten ijs aan de slag kunt in de kliniek en voor je tentamens. Hopelijk geniet je van het eindresultaat, zoals wij hebben genoten van het proces om het te maken. En dat proces zal niet stoppen – ook nu blijven we continu ons platform uitbreiden en verbeteren.

Bashar, Bernd en Ali