Reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis

 • Typisch beeld is symmetrische polyartritis van de kleine gewrichten
 • Epidemiologie:
  • Kan op elke leeftijd ontstaan
  • V:M = 3:1
  • Bij 60 jaar prevalentie 1%
 • Fasen:
  • Synovitis (zwelling, stijfheid en pijnlijkheid)
  • Erosies en tendinopathie (hierdoor instabiliteitsklachten)
  • Deformiteiten: rupturen en dislocaties van peesccheden en pezen (m.n. pols en MTP)
 • Klinische presentatie
  • Sluipend
  • Begint bij 30% als mono- of oligoartritis en vordert. Vaak bilateraal.
  • Vermoeidheid, startpijn en stijfheid (> 15 minuten)
  • Komt zelden in remissie
  • Zwanenhalsdeformatie en bajonetstand
  • Bursititiden, tendinopathie en ander wekedelenletsel
  • Bij verdere progressie kans op neurologische complicaties (neurologische alarmsignalen)
   • Myelopathie door CWK stenose
   • CTS
  • Vergrote kans op septische artritis als gevolg van leukocytmalfunctie (50% van SA bij RA)
  • Kans op lekken synoviaal vocht uit knie, lijkend op kuitvenentrombose
  • Extra-articulaire manifestaties
   • Noduli: 30%
   • (Epi)scleritis: 20%
   • Sjögren: 20%  
   • Pleuritis, pericarditis: 10%
   • Amyloïdose: 10%
   • Longfibrose: 5%
   • Vasculitis: 1%
   • Syndroom van Felty (leukopenie en splenomegalie): 0,5%
 • Auto-immuunrespons door ongedetecteerde microbe of auto-antigeen, geassocieerd met HLA-DR4
 • Cytokinen (TNF-alpha, IL-1), reumafactoren uit B-cellen (die schadelijke immuuncomplexen vormen, type 3) en proteasen beschadigen kraakbeen, ligamenten en pezen
 • Synoviale cellen prolifereren en geven een fibrotisch proces dat uitbreidt tot in omliggende pezen en ligamenten: pannus
 • Kraakbeen verdwijnt, gewricht fibroseert en ankyloseert hierdoor
 • Aanvullend onderzoek
  • Serologie (anti-CCP en reumafactor – ook prognostisch)
  • Soms synoviaal vocht ter exclusie kristalartropathie
  • Röntgen:
   • Vroege fase: ontkalking en wekedelenzwelling
   • Late fase: vernauwing gewrichtsspleet en erosies
 • Differentiaaldiagnose
  • DD: persisterende polyartropathie kan ook komen door polymyalgia rheumatica en kristalartropathie
  • Diagnostische criteria voor reumatoïde artritis: 4 van de 7 (eerste 4 moeten ten minste 6 weken):
   • 1. Ochtendstijfheid (niet binnen 1 uur maximaal verbeterd)
   • 2. Bilaterale gewrichtszwelling
   • 3. Zwelling in MCP of PIP
   • 4. Polyartritis
   • 5. Noduli (subcutaan of periostaal)
   • 6. RF/anti-CCP+
   • 7. Röntgenologische afwijkingen (erosies hand/pols)
 • Volgorde
  • Vrijwel altijd starten met anti-inflammatoire middelen
  • Als langer dan 6 weken artritis, wordt gestart met DMARDs (MTX, leflunomide vaak gebruikt)
  • Als na 3 maanden geen verbetering, wordt andere DMARD gestart
   Brengt 40% in remissie
  • Als nog altijd geen verbetering, worden biologicals gebruikt, zoals de TNF-alpha-remmer Infliximab
 • Bij hoge artritisactiviteit en malaise prednison laaggedoseerd
 • Als onacceptabele pijn/dreigende invalditeit: orthopedisch ingrijpen, e.g. MCP-prothese, schouder- en elleboogprothese, heup- en knieprothese (bij nachtelijke pijn), artrodese
 • Bij opvlammingen: hooggedoseerde orale of intra-articulaire corticosteroïden