Fractionele natriumexcretie

Wat: een hulpmiddel om de globale etiologie van een nierfunctiestoornis in te schatten.
Bij wie:
patiënten met onbegrepen anurie/oligurie/acute nierfunctiestoornissen.
Waarom:
uitkomsten kunnen richting geven voor nadere diagnostiek. Nota bene: de fractionele natriumexcretie geeft richting, maar geen doorslag.
 

Interpretatie

  • FNE < 1%: past bij prerenaal
  • FNE > 1%: past bij renaal
  •  FNE > 4%: past bij post-renaal
DD prerenaal: o.a. verminderde renale perfusie, zoals bij hypovolemie, forward failure bij hartfalen en stenose a. renalis. 

DD renaal: o.a. acute tubulusnecrose, acute interstitiële nefritis, glomerulonefritis
DD postrenaal: obstructie, bijv. als gevolg van BPH, blaasstenen, stricturen.