QTc-tijd berekenen

Wat: hulpmiddel om de QT-tijd correct in te schatten
Bij wie: patiënten bij wie een ECG is verricht
Waarom: omdat de QT-tijd (duur van ventriculaire depolarisatie én repolarisatie) vertekend wordt door de hartfrequentie. De gecorrigeerde QT-tijd (QTc) geeft een nauwkeuriger inschatting. QTc-verlenging is een risicofactor voor ventriculaire aritmieën. De QTc is normaal < 450 ms bij mannen en < 460 ms bij vrouwen.

Gebaseerd op de publicatie van Bazett et al.  An analysis of the time-relations of electrocardiograms. Heart 1920 (7):353-37 [Link]