Pseudojicht

Pseudojicht

  • Pseudojicht komt minder vaak voor dan jicht.
  • Vaker bij vrouwen. Patiënt is doorgaans ouder dan bij jicht.

Pseudojicht is een acute (veelal mono)-artritis die wordt geïnduceerd door calciumpyrofosfaatkristallen. Een pseudo-jichtaanval ontstaat vaak na een periode van lichamelijke stress, zoals na een forse wandeling of na een operatie.

Het klinisch beeld lijkt op dat van jicht, maar de lokalisatie van aangedane gewrichten is gedeeltelijk anders: bij pseudojicht is het vooral knieën, polsen, ellebogen en schouders.

Diagnose

  • Aantonen van de dubbelbrekende pyrofosfaatkristallen in de synoviale vloeistof middels artrocentese.
  • Rx toont vaak artrose en/of chondrocalcinose (kraakbeen verkalking) van het aangedane gewricht.

Pathofysiologie
Pathofysiologisch mechanisme hetzelfde als voor jicht: fagocytose van pyrofosfaatkristallen door leukocyten bewerkstelligt vrijkomen van ontstekingsmediatoren.

Prognose van een pseudo-jichtaanval is goed. Ook zonder therapie verdwijnen de ontstekingsverschijnselen na 1-8 weken. Medicamenteuze behandeling is identiek aan die van jicht.