Abortus

Abortus

Definitie abortus provocatus: het opzettelijk afbreken van een zwangerschap door medisch ingrijpen.

Abortus spontaneus (miskraam): uitstoting van zwangerschapsproduct voor 16e week amenorroe, waarbij er evt. d.m.v. abortuscurettage de restanten van placenta en vruchtzak uitgezogen kunnen worden.

 • In Nederland is abortus toegestaan tot max. 24 weken amenorroe (5,5 maand zwanger). Praktisch is dit 22 weken, aangezien de  laatste menstruatie niet met volledige zekerheid is vast te stellen.
 • Er geldt een wettelijk verplichte bedenktijd van 5 dagen (tijd tussen eerste gesprek over ongewenste zwangerschap en abortusbehandeling).
 • De beslissing ligt soeverein bij de vrouw, de man heeft juridisch geen medezeggenschap.
 • Individuen > 16 jaar zijn wettelijk volledig handelingsbekwaam omtrent het aangaan van een medische behandeling.
  • 12-16 jaar: dubbelzijdige toestemming vereist (moet met ouders overleggen).
   • Uitzondering: als de wens van minderjarige weloverwogen is en blijft, mag het zelfs na weigering of onwetendheid van ouders. Of als gezondheid van het meisje in het geding komt.
  • Moet worden uitgevoerd door medicus of kliniek met “abortusvergunning”.
  • Wordt vergoed in Nederland.
  • Het is strafbaar om een zwangerschap af te breken, mits er aan zorgvuldigheidseisen is voldaan (zie hieronder).

Postcoïtale anticonceptie (‘morning-after pil’)

 • Hormonale interceptie verkleint de kans op conceptie met 80-90%.
 • Kans op zwangerschap na eenmalige onbeschermde coïtus varieert tussen 0-17%, afhankelijk van de dag van cyclus waarop deze heeft plaatsgevonden.
 • Levonorgestrel bij voorkeur binnen 12 uur en niet later dan 72 uur na de onbeschermde coïtus.

Overtijdsbehandeling

 • Zuigcurettage tussen dag 12 en 16.
 • Geen verplichte bedenktijd van 5 dagen.

Mifepreston (abortuspil) gevolgd door mosoprostol (prostaglandineanaloog)

 • Indicaties:
  • Medische afbreking van intra-uteriene zwangerschap tot 9 weken (63 dagen)
  • Inductie van weeën bij vruchtdood, indien oxytocine of prostaglandine niet mogeiljk is.
 • Mechanisme: competitieve progesteron-antagonist. Bindt daarnaast ook aan cortisolreceptor. Sensibiliseert myometrium voor contractiestimulerende effecten van prostaglandinen, daarom wordt het gevolgd door prostaglandineanaloog.
 • Dosis: 200-600 mg oraal, 36-48 uur erna gevolgd door prostaglandineanaloog (zoals misoprostol)

Zuigcurettage

 • Enkel geschikt tot:
  • 12 weken amenorroe bij first-time mothers
  • 14 weken amenorroe bij moeder die reeds bevallingen heeft doorgemaakt
  • Daarna past foetus namelijk niet meer door de buis
 • Veelal onder narcose, omdat cervix opgerekt wordt. 1 t/m 3 worden allen uitgezogen.

Instrumenteel: zuigcurettage met abortusstang

 • Van 13 tot 24 weken amenorroe
 • Zuigcurettage alleen is niet meer voldoende, aangezien het schedelkraakbeen nu tot bot gevormd is.

 1. Amnion
 2. Embryo
 3. Endometriumbelijning
 4. Speculum
 5. Vacurette
 6. 6. Zuigpomp
 1. Abortus imminens: dreigende abortus, beetje bloedverlies en krampende pijn 
  1. Bij gynaecologisch onderzoek: gesloten osteum
 2. Abortus insipidens: bloedverlies en pijn nemen toe
 3. Abortus incompletus: bloedverlies en pijn nemen toe + gedeeltelijke uitstoting van het maternale weefsel 
 4. Abortus completus: alles wordt uitgestoten