Anaal abces en fistel

Anaal abces en fistel

Publicatiedatum: 2 januari 2021
Auteur: Begum Sert, vierdejaars geneeskundestudent

 • Perianaal abces: abces dat zich naast de anus bevindt.
 • Perianale fistel: abnormale verbinding tussen het anale kanaal en perianale huid.
Zowel perianaal abces als perianale fistel komen vaak op kinderleeftijd  (m.n. in het eerste levensjaar) voor, bijna alleen bij jongens. Daarna daalt de incidentie sterk. Op volwassen leeftijd komt een perianaal abces weer vaker voor, 2x zo vaak bij mannen (12 per 100 000)  ten opzichte van vrouwen (5 per 100 000).

Perianaal abces: afsluiting van de perianale klieren die uitmonden in de crypten van het anale kanaal à retentie mucus, contaminatie met darmfloraàabcedering. Een abces naast de anus is bijna altijd interfincterisch van aard en een abces op de bil heeft meestal een transsfincterische component.

Perianale fistel: ontstaat na incisie of perforatie van het abces. Zo ontstaat een verbinding van het abces met de perianale huid. Er kunnen 4 typen perianale fistels worden onderscheiden:

 • Intersfincterisch: loopt tussen beide kringspieren omlaag.
 • Transsfincterisch: loopt vanuit intersfincterische ruimte dwars door de uitwendige kringspier naar de ischiorectale ruimte.
 • Suprasfincterisch: loopt in de intrasfinterische ruimte omhoog, daarna buigt de fistel om de puborectale ‘sling’ en doorboort daarna de bekkenbodem. Hierna loopt de fistel door de ischiorectale ruimte naar beneden.
 • Extrasfincterisch: passeert eerst de uitwendige kringspier en vertakt in de ischiorectale ruimte naar boven en beneden. Het deel van de fistel dat naar boven loopt, doorboort de bekkenbodem en eindigt in het rectum.

Symptomen

 • Pijn, voornamelijk bij zitten en defaecatie
 • Pus- en/of vochtverlies
 • Jeuk
 • Bloedverlies

Perianaal abces:

 • Rode, pijnlijke zwelling naast de anus

Perianale fistel:

 • Fistel zelf niet pijnlijk, kan echter aanleiding geven tot recidiverende abcessen
 • Eventueel fistelopening zichtbaar in de perianale huid (afstand opening ten opzichte van anus geeft indicatie van type fistel)
 • Afgifte van mucus of pus
Proctoscopie is geïdiceerd bij recidiverende abcessen indien geen uitwendige fistelopening wordt gevonden.
MRI bij uitgebreide of recidiverende fistels.
 
Een belangrijke differentiaaldiagnostische overweging is de ziekte van Crohn. 

Perianaal abces: incisie en drainage onder algehele anesthesie

Perianale fistels:

 • Intersfincterisch: fistulotomie
 • Transsfincterisch, laag: fistulotomie of LIFT-procedure
 • Transsfincterisch, hoog: LIFT-procedure of mucosaverschuivingsplastiek
 • Suprasfincterisch: mucosaverschuivingsplastiek
 • Extrasfincterisch: aanleggen stoma, daarna mucosaverschuivingsplastiek