Pseudokroep, kinkhoest en bronchiolitis

Pseudokroep, kinkhoest en bronchiolitis

Kinkhoest is een acute besmettelijke ziekte van tractus respiratorius, veroorzaakt door Bordetella pertussis en minder frequent door Bordetella parapertussis. Hoestbuien ontstaan door schade aan epitheel door toxines.

 • Verspreiding is aërogeen via druppelinfectie
 • Incubatietijd 7-14 dagen (max. 3 weken)
 • Vaccinatie beschermt maar 4 tot 12 jaar
 • Voor kinkhoest geldt een meldingsplicht 

Er zijn 3 stadia

 • Catarraal stadium: duur 1 tot 2 weken
  • Neusverkoudheid en algehele malaise
  • Harde droge prikkelhoest: vooral ’s nachts maar ook overdag
 • Paroxysmaal stadium: duur tot ruim 2 weken
  • Typische expiratoire hoeststoten volgen elkaar snel op gevolgd door lange piepende inhalatie
  • Hoesten gepaard met helder, taai sputum en soms braakt de patiënt
 • Reconvalescentie stadium
  • De typische hoeststoten gaan over in een losse hoest die nog enkele weken duurt

Bevestig diagnose middels laboratoriumonderzoek. Behandel- en profylaxe: azitromycine (kinderen of volwassenen) of erytromycine (zwangeren of lactatie). Verwijzen bij kind < 6 maanden oud.

Pseudokroep (laryngitis subglottica) wordt vrijwel altijd veroorzaakt door para-influenzavirus. Meestal onschuldig. Er treedt zwelling op van de larynx. Belangrijke DD:

 • Epiglottitis: hoge koorts, angstige indruk, niet willen/kunnen drinken, kwijlen, zittende houding met kin naar voren, geen blafhoest.
 • Corpus alienum: plotselinge ontstane benauwdheid zonder tekenen van infectie.
 • Astma-aanval, acute pneumonie, pneumothorax.

Indeling gebaseerd op mate van ernst

 • Mild: blafhoest, geen stridor, geen intrekkingen in rust
 • Matig-ernstig: frequente blafhoest, goed hoorbare stridor in rust, intrekkingen in rust, geen agitatie
 • Ernstig: frequente blafhoest, opvallende inspiratoire en soms ook expiratoire stridor, forse intrekkingen in rust, hoeveelheid ingeademde lucht verminderd bij auscultatie, significante nood en agitatie
 • Dreigend respiratoir falen: lethargie, verminderd bewustzijn, grauw uiterlijk, blafhoest (vaak niet prominent), hoorbare stridor in rust (soms moeilijk hoorbaar), intrekkingen (soms niet opvallend)

Beleid en beloop

 • Mild: neemt expectatief binnen enkele uren af. Stomen is niet aangetoond effectief.
 • Matig-ernstig: eenmalig dexamethasondrank. Alternatief: budesonide per jetvernevelaar.
 • Verwijzen bij onvoldoende verbetering na corticosteroïd.

Bronchiolitis wordt meestal veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RS-virus). Vooral in herfst en winter. Nagenoeg alle kinderen van 3 jaar zijn seropositief voor RS-virus. Meestal geeft RSV-infectie symptomen in bovenste luchtwegen, maar bij 10-40% gaat de RSV-infectie over tot onderste luchtwegen: bronchiolitis. Piekincidentie van bronchiolitis tussen 2 en 6 maanden. 1% wordt in ziekenhuis opgenomen.

DD: pneumonie. Pneumonie geeft hoge koorts en meestal unilaterale auscultatoire afwijkingen.

Beleid en beloop
Meestal spontane genezing binnen 3-7 dagen. Medicatie/antibiotica is niet geïndiceerd. Bronchodilator of corticosteroïden zijn niet aangetoond effectief. Eventueel kan betasympathicomimeticum geprobeerd worden ter onderscheid van een eerste astma-aanval. Bij verhoogd risico op ziekenhuisopname wordt pavlizumab gegeven, de kinderarts schrijft dit voor.

Verwijzen bij slechte voeding (<50% van normale voeding over laatste 24 uur), lethargie, agitatie, apneus, progressieve dyspneu, neusvleugelen, cyanose of onzekerheid over diagnose.