Appendicitis acuta

Appendicitis acuta

Publicatiedatum: 28 december 2020
Auteur: Begum Sert, vierdejaars geneeskundestudent

 1. Piekincidentie 15-45 jaar.
 2. man-vrouwverhouding is gelijk.

Een acute appendicitis ontstaat ten gevolge van:

 • Obstructie t.g.v. hyperplasie van lymfoïd weefsel
 • Fecoliet

Hierdoor zal mucus zich gaan ophopen in een afgesloten lumen. Dit zal leiden tot beschadiging van de mucosa, infiltratie van bacteriën en een gecompromiteerde circulatie van de wand. Uiteindelijk kan ischemie ontstaan, wat onbehandeld kan leiden tot necrose van de appendixwand leidend tot perforatie en peritonitis. Indien de ontstekingsreactie gelokaliseerd blijft, is de kans op abcesvorming of infiltraat vorming aanwezig. 

De symptomen zijn makkelijk te onthouden met het acroniem MANTRELS, behorend tot de Alvarado-score:

 • Migration of pain (1) : acute buikpijn die initieel ontstaat in de navelregio of het epigastrium en die migreert naar het rechter onder kwadrant van de buik (punt van Mc Burney).
 • Anorexia (1)
 • Nausea (1)
 • Tenderness in right lower quadrant (2)
 • Rebound pain (1)
 • Elevated temperature (1)
 • Leukocytosis (2)
 • Shift of white blood cell count to the left (1)

Alvarado-score 1-4: ontslag
Alvarado-score 5-6: opname ter observatie
Alvarado-score 7-10: chirurgie noodzakelijk

Andere mogelijke symptomen die kunnen optreden: defaecatiepatroon, rectaal bloedverlies, braken.

Bij lichamelijk onderzoek zien we: percussiepijn, loslaatpijn, défense musculaire, punctum maximum t.h.v. punt van McBurney.

Lab

 • CRP
 • BSE
 • Leukocyten
 • Leverenzymen
 • eGFR, creatinine
 • Elektrolyten

Beeldvorming: altijd noodzakelijk voor definitieve diagnose

 • Echo-abdomen:
  • Appendix à vue?
  • Diameter (indien >6 mm is passend bij appendicitis)
  • Abcesvorming
  • Oedeem
  • Vetinfiltratie
 • CT-abdomen (verdikte appendix, wandaankleuring, vetinfiltratie) of MRI indien echo niet conclusief

Volgens de huidige richtlijnen en verschillende studies, waaronder de PROSPERO-studie en APPAC-trial, is een initiële antibiotische behandeling niet superieur aan een appendectomie.

Standaardbeleid

 • Appendectomie binnen 8 uur:
  • Laparoscopische appendectomie heeft voorkeur
  • Altijd opsturen voor PA ter uitsluiting van:
   • Low-grade appendicular mucineuze neoplasie (LAMN)
   • High grade appendicular mucineuze neoplasie (HAMN)
  • Follow-up na +- 2 weken

Bij appendiculair infiltraat of abces: antibiotisch behandelen volgens de SWAB-richtlijn middels breedspectrumantibioticum zoals amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin) 4dd 1000/200 mg iv

Indien abces > 5 cm: percutane drainage

Complicaties

 • Perforatie
  Peritonitis
  Sepsis
  Abcesvorming