Wells-criteria voor longembolie

Wat: hulpmiddel voor inschatting van kans op longembolie.
Bij wie: patiënten bij wie op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek een verdenking op veneuze trombo-embolie (VTE) bestaat.
Waarom: om te bepalen wat de volgende diagnostische stap is: D-dimeer of CT-angiografie (CT-a). Bij een lage verdenking op VTE wordt een D-dimeer verricht om een longembolie uit te sluiten. Bij een hoge verdenking op VTE wordt direct een CT-a verricht. 

Gebaseerd op de publicatie van Wells et al. Excluding pulmonary embolism at the bedside without diagnostic imaging: management of patients with suspected pulmonary embolism presenting to the emergency department by using a simple clinical model and d-dimer. Ann Intern Med. 2001 Jul 17;135(2):98-107. [Link]