Casussen

Interactief onderdeel
Spiekbriefje
Stel jezelf achtereenvolgens de volgende drie vragen:
  1. Wat is de pH? (acidose of alkalose)
  2. Verklaart de pCO2 de pH? (respiratoir component)
  3. Verklaart het HCO3- de pH? (metabool component)
Metabole acidose Metabole alkalose Respiratoire acidose Respiratoire alkalose
pH Omlaag Omhoog Omlaag Omhoog
PaCO2 Normaal of omlaag Normaal of omhoog Omhoog Omlaag
HCO3- Omlaag Omhoog Normaal of omhoog Normaal of omlaag
Oorzaken Diabetisch ketoacidose, lactaatacidose, overdoseringen met zuren (paracetamol), diarree, nierfunctie-stoornissen Braken, inname van antacida (bijv. MgHCO3), gebruik van sommige diuretica (kaliumlozende) Chronische longziekten met CO2 stapeling, bijv. bij COPD, ernstig astma, longoedeem Hyperventilatie, longembolie